Graviditetstecken

Utebliven menstruation
Morgonsjuka
Bröstspänning
Frekvent toalettbesök
Ändrade matvanor och ändrat luktsinne

Många kvinnor märker det rent intuitivt, när de har blivit gravida. Denna märkliga känslan beror sannolikt på den stärkt förökade mängd av de kvinnliga hormoner, som kvinnan bara upplever, när hon är gravid.

Det finns emellertid även en rad fysiska indikatorer för att man har blivit gravid. Några av dessa "graviditetstecken" kommer att gås igenom närmare nedanför.

Utebliven menstruation

Utebliven menstruation förekommer normalt inom de första 2 veckor efter befruktningen och menstruationen kommer härefter normalt att utebliva under resten av graviditeten. Några kvinnor kan dock uppleva svaga menstruationer, även om de är gravida.

Man skal ytterligare vara uppmärksam på, att det även kan vara andra anledningar än graviditet till, att menstruationen uteblir. Menstruationsuteblivningen kan sålunda även bero på sjukdom, stress, trötthet, sorg, hormonstörningar, uppehåll med p-piller, kraftig viktökning/-förlust m.m.

Utebliven menstruation är sålunda inte ett säkert tecken på graviditet.

Morgonsjuka

Gravida kvinnor börjar ofta att uppleva morgonsjuka ca. 5 veckor efter befruktningen. Illamåendet är vanligtvis mest uttalad på morgonen (vilket är orsaken till benämningen "morgonsjuka"), men det kan uppträda på vilket som helst tidpunkt på dygnet. Några kvinnor har mycket kraftigt illamående under graviditeten, medan andra kvinnor inte alls eller bara i mindre grad upplever illamående. För långt de flesta kommer illamåendet att höra upp omkring 13:e - 15:e graviditetsvecka.

Illamående kan dock även bero på andra orsaker, härunder t.ex. oro, matförgiftning, att man inte äter ordentligt m.m.

Bröstspänning

Redan få dagar efter befruktningen kan det ske en förändring av brösten. De växer, känns tyngre och bliver spända. Bröstvårtorna blir mera känsliga och kanske mörkare och blodådrorna blir mera framträdande över hela bröstet.

Frekvent toalettbesök

Även om mängden urin inte förökas, kommer gravida kvinnor ofta att uppleva ett ökat och frekventare behov för att gå på toaletten. Detta beror på, att blodtillförseln till underlivsorganen förökas under graviditeten, vilket påverkar urinblåsan, som blir irritabel och försöker att tömma ut även den minsta mängd urin.

De frekventa toalettbesöken kan registreras redan en vecka efter befruktningen.

Ändrade matvanor och ändrat luktsinne

Den ökade hormonnivån under graviditeten kan medföra, att kvinnan får en annan smak i munnen, som ofta beskrivs som metallisk. Denna ändrade smak medverkar till, att kvinnan kommer att kunna uppleva, att matvaror, som hon förut tyckte om, plötsligt förekommer frånstötande.

Luktsinnet ändrar sig också ofta under graviditeten. Den blir särskilt känslig och välkända lukter av mat, parfym m.m. kan därför ge illamående under graviditeten.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl