Temperaturmetoden

Temperaturmetoden bygger på det faktum, att kroppstemperaturen stiger med 0,2-0,5 °C under dygnet efter ägglossningen. Temperaturökningen sker som följd av en förökad progesteronnivå i kroppen.

Metoden används genom att man mäter den såkallade basaltemperaturen (den kroppstemperatur man har på morgonen, när man vaknar), strax när man vaknar, och innan man står ur sängen efter minst 5 timmars sömn.

Det är viktigt, att temperaturen mäts korrekt, med samma termometer och på ungefär samma tidpunkt varje dag.

Då ökningen i temperaturen vid ägglossning är rätt liten, bör temperaturen uppmätas med en digitaltermometer, som kan mäta med två decimalers noggrannhet.

Temperaturen skrivs ned eller förs in i ett temperaturdiagram dag för dag, så att man får en tydlig bild av sin menstruationscykel. När temperaturen har stigit, och håller sig uppe, har ägglossningen inträffat.

Det lättaste sättet att bedöma temperaturkurvan på, är genom den såkallade "tre över sex regeln". När det är registrerat tre på varandra följande temperaturer, som alla är över genomsnittet av de senaste sex dagars förutgående temperaturer, kan man räkna med, att ägglossningen har inträffat.

Man ska dock vara uppmärksam på, att kroppstemperaturen kan stiga av en rad andra orsaker, härunder t.ex. på grund av sjukdom eller intagning av alkohol.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl