Utebliven mens

                                                   
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.se


Utebliven mens (amenorré)

Ibland inträffar amenorré (utebliven mens) hos kvinnor med anorexi och dem som äter en extremt proteinfattig kost (vissa veganer) eller dem som försöker sig på att leva på enbart frukt och utan bröd.

Sannolikt föreligger här en näringsbrist som gör det svårt för kroppen att producera för menstruationen viktiga könshormoner. Man kan också tänka sig att kroppen vill spara protein, eller att kvinnan är så sjuk att reproduktionen (barnafödande) inte är naturlig med hänsyn till risken för fosterskador.

En återgång till en mera allsidig och fullvärdig kost eventuellt kompletterad med vitaminer och mineraler som ovan kan ibland få igång menstruationen.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl