Ofrivillig barnlöshet

Orsaker
Undersökningar/utredning
Grundutredning
Fortsatt utredning
Behandling
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.se

Ofrivillig barnlöshet är när ett par försökt åstadkomma en graviditet under ett års + tid utan att lyckas. Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Idag räknar man med att ungefär två tredjedelar av dessa par kan få barn efter utredning och behandling. En tredjedel av paren är totalt infertila (sterila), det vill säga de har inte möjlighet att få barn. Med stigande ålder blir det svårare för kvinnan att bli gravid. Från 35 år minskar kvinnans fruktsamhet.

Orsaker

De vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet är: 

Hos kvinnor

Hos män

 • störd spermiebildning

 • transporten av spermier och utlösning är påverkad

 • inflammationer och infektioner

 • en kombination av olika orsaker

Det händer också att det inte går att hitta någon orsak till att ett par inte kan få barn.

Undersökningar/utredning

Det finns många olika orsaker till ofrivillig barnlöshet. Därför måste det först göras en utredning där man i möjligaste mån kommer fram till orsaken. Utredningen kan göras antingen vid det sjukhus som man tillhör eller hos den läkare som man brukar gå till. Utredning av infertilitet följer ett visst mönster, där kvinnan och mannen undersöks var för sig för att man skall kunna hitta bakomliggande orsaker.
I dag försöker man skynda på processen, så att en första, grundläggande utredning ska vara klar inom ett halvår. Kortare utredningstid än så förhindras av att man i vissa provtagningar måste följa kvinnans menstruationscykel. 

En fertilitetsutredning kan vara påfrestande på olika sätt. De olika momenten i utredningen kan ibland vara förenade med visst obehag. 

En infertilitetsutredning börjar med att mannen och kvinnan kommer till gynekologmottagningen för ett inledande samtal. Vid detta besök diskuteras bland annat tidigare sjukdomar, arbete, konsumtion av tobak och alkohol, kvinnans vikt, sexualvanor och därefter undersöks både mannens och kvinnans hälsotillstånd.

Utredningen delas in i en grundutredning i två etapper beroende på resultaten och eventuellt en specialutredning.  

Grundutredning

 • Sjukdomsbakgrund

 • Undersökning av hormonnivåer i blodet

 • Analys av sädesvätska (spermaprov)

 • Ultraljudsundersökning/röntgen av äggledarna (HSS/HSG)

 • Kontroll av ägglossning

 • Prov på klamydia

 • Prov på HIV, hepatit (smittsam gulsot) brukar ingå i utredningen och är ett krav inför eventuell behandling med assisterad befruktning

 • Sammanfattning av resultaten med ställningsstagande till en eventuell fortsatt utredning

Fortsatt utredning

 • Ställningstagande till ytterligare utredning av mannen

 • Sammanfattande diskussion om undersökningsresultaten och behandlingsmöjligheterna

 • Planering av specialutredning i det individuella fallet (eventuellt titthålsoperation)

 • Utökad hormonutredning av kvinnan eller mannen sker under allmän narkos.

Behandling

Vilken behandling man får göra beror på resultatet av undersökningarna.  

Stimulering av äggstockarna
Stimulering av äggstockarna görs framför allt när kvinnan inte har regelbunden ägglossning. Men metoden kan också användas för att öka effektiviteten vid en insemination av spermier eller vid provrörsbefruktning. Med hjälp av hormoner stimuleras tillväxten av äggblåsor i äggstocken.  

Insemination
Insemination, konstgjord överföring av spermier, görs när kvinnan är fruktsam. Sädesvätskan förs in i slidans övre del. Om barnlösheten beror på att mannens spermier inte kan ta sig igenom sekretet i kanalen upp till kvinnans livmoder så görs inseminationen direkt i livmodern. Insemination kan ske med mannens spermier om han har en bra spermiekvalitet eller med en donators spermier.  

Provrörsbefruktning/IVF
Provrörsbefruktning, IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern. För att livmoderslemhinnan ska kunna ta emot ägget ges hormonbehandling. 

Ägg- eller spermiedonation
Ägg- eller spermiedonation är tillåten vid provrörsbefruktning. Om kvinnan saknar fungerande ägg, eller om mannens spermier inte fungerar kan befruktningen ske med hjälp av donation.Kontakta vården. 

Om man under ett års tid försökt bli gravid men inte lyckats, bör man kontakta gynmottagning på sjukhus för att göra en utredning.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl