Provrörsbefruktning/IVF

Vad är IVF-behandling?
Behandlingen
Alternativ
För vilka är IVF-behandling lämplig?
Hur stor chans är det att IVF-behandlingen lyckas?
Finns det några risker med IVF-behandling?
Psykologiska aspekter på behandlingen
                                                      
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.se

Vad är IVF-behandling?

IVF är förkortning av In Vitro Fertilisering och betyder ordagrant ”befruktning i glas” eller ”befruktning utanför kroppen”. Andra uttryck förekommer också såsom ”provrörsbefruktning” eller ”assisterad befruktning”.

IVF-behandlingen tillkom ursprungligen för att kunna erbjuda hjälp då kvinnan saknade äggledare eller då dessa skadats av te x tidigare inflammation så att passagen är bruten. Förbindelsen mellan äggstocken och livmodern saknas således då och spermierna kan inte nå ägget och det befruktade ägget kan inte nå livmodern. IVF-behandling innebär att detta steg istället sker utanför kroppen. Numera används IVF-behandling också framgångsrikt i många andra situationer bland annat vid s k oförklarlig infertilitet och olika nedsättningar av spermiekvalitet.

Behandlingen

Behandlingen kan variera, de flesta patienter behandlas med hormonstimulering som syftar till att flera ägg skall mogna.

7 dagar före väntad mens
Nedreglering av hypofysen (avstängning av hypofysens signaler till äggstockarna) med dagliga injektioner eller nässpray påbörjas. När detta haft tillräcklig effekt kan hormonstimuleringen börja.

Hormonstimuleringen av äggstockarna
Injektioner av hypofyshormon (gonadotropiner) ges dagligen. Ofta krävs 10-12 dagars behandling. Behandlingen med nedreglering fortsätter samtidigt.

Blodprov och ultraljud för kontroll av stimuleringen
Kontrollerna görs med några dagars intervaller. Avsikten är att bestämma när ägglossningen skall initieras med en injektion (hCG) som ges på kvällen.

Äggplockningen
Två dagar senare, på förmiddagen, görs äggplockningen. Detta görs genom punktion av äggblåsorna via slidan under ultraIjudskontroll i lokalbedövning. Kvinnan får vila några timmar efteråt och kan därefter lämna sjukhuset. Mannen lämnar spermaprov samma morgon. Ägg och spermier prepareras och på eftermiddagen sammanförs spermiern med äggen. Därefter odlas cellerna i 2-3 dygn.

Mikroinjektion av spermier
0m spermieantalet är mycket lågt eller om det föreligger någon annan kraftig avvikelse i spermaprovet, kan man ibland tillgripa mikroinjektion av en spermie i äggcellen. Det innebär att ett av de ägg som plockas ut vid IVF hålles med en pipett och under mikroskopisk kontroll injiceras en enstaka spermie in i cellen. Odling sker därefter på vanligt sätt i 2-3 dygn.

Embryo transfer (äggåterföring)
Efter dessa 2-3 dygn har äggen oftast befruktats och delat sig. De kallas nu embryon (egentligen preembryon). Överförandet till livmodern sker med hjälp av en tunn, mjuk plastkateter som förs igenom livmoderhalsen. Kvinnan får vila några minuter och kan sedan åka hem.

I samband med IVF-behandling i stimulerad cykel finns det ofta befruktade ägg kvar utöver de som förts tillbaka i samband med embryotransfer. I ca 1/5 av behandlingama (dvs relativt sällan) är dessa återstående befruktade ägg av den sort som kan ha möjlighet att klara av nedfrysning i flytande kväve och senare upptining. I dessa fall kan vi, om ni önskar, frysförvara äggen för senare tining och återföring. De frysta äggen får enligt svensk lag förvaras i fem år.

Alternativ

IVF i naturlig cykel
IVF i naturlig cykel är ett annat alternativ, som ibland rekommenderas för kvinnor under 35 år med mycket regelbunden menscykel. Den naturliga menstruationscykeln övervakas med hormonbestämningar och ultraljud och äggplockning av det enda ägg som då mognar göres strax före den naturliga ägglossningen.

IVF i lättstimulerad cykel
IVF i lättstimulerad cykel är ytterligare ett altrenativ när man vill styra cykeln men inte vill ha så höga hormonvärden och inte heller övertaliga ägg. Hormonbehandlingen innebär i detta fall tabletter under 5 dagar.

För vilka är IVF-behandling lämplig?

Efter fullständig och noggrann utredning av orsaken eller orsakerna till den ofrivilliga barnlösheten överväger paret och läkaren tillsammans om och i så fall vilken medicinsk behandling som kan komma i fråga. De olika behandlingsalternativen är i dag väl prövade och standardiserade behandlingsmetoder.

Hur stor chans är det att IVF-behandlingen lyckas?

Att i det enskilda fallet i förväg ange en procentsiffra är omöjligt därför att förutsättningarna skiljer sig från par till par. Statistiska internationella sammanställningar visar likartade resultat. Graviditetschanserna efter en behandling är maximalt 25 -35% framförallt beroende på kvinnans ålder och spermiernas kvalitet. Av dessa graviditeter leder 75 – 80% till fullgångna graviditeter och förlossning. Detta ska jämföras med den naturliga graviditetschansen på 25% per cykel där inga befruktningshinder finns.

Finns det några risker med IVF-behandling?

Eftersom man, enligt modern praxis, återför maximalt två befruktade ägg är tvillinggraviditeter vanligare än annars och utgör cirka 20 %. I vissa situationer återförs dock endast ett befruktat ägg, då målsättningen är att minska antalet tvillinggraviditeter men med bibehållen graviditetschans. Det föreligger inte någon ökad risk för missbildningar eller medfödda skador på barnet när man tagit hänsyn till eventuella samtidiga sjukdomar och/eller hög ålder hos mamman. Detta vet man med säkerhet nu när många tusen barn i världen fötts efter IVF-behandling.

För kvinnans del är riskerna med behandlingen mycket små. Som vid alla ingrepp finns det teoretiska möjligheter för komplikationer med injektioner, äggstockspunktion, lokalbedövning eller narkos i form av stickblödningar och allergiska reaktioner. Äggstocksstimuleringen kan i sällsynta fall ge upphov till äggstockscystor som kan kräva sjukhusvård. Ultraljudsundersökning och äggstockpunktion för uttagning av ägg ger icke några skador på äggen.

Psykologiska aspekter på behandlingen

De flesta som genomgår IVF-behandling upplever att det är psykiskt påfrestande. Förutom barnlösheten som sådan bör därför inget annat fysiskt eller psykiskt tillstånd föreligga som kan äventyra ett normalt graviditetsförlopp.

En positiv och optimistisk attityd till behandlingsprogrammet, även om man måste inse dess begränsningar, minskar den stress man känner och underlättar genomförandet av behandlingen och påverkar därför resultatet. Den bästa sättet att klara av denna psykiska pressen är att hela tiden hålla sig väl informerad om vad som sker.


Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl