Urinvägsinfektion, blåskatarr och njurbäckeninflammation


                                                  Denna artikel kommer från www.niomanader.se


 
Blåskatarr - behandling behövs inte alltid

Om man har blåskatarr är urinvägsinfektionen begränsad till blåsan och urinröret. För kvinnor är det en vanlig och ofarlig åkomma, som kan behandlas med antibiotika om besvären blir stora. Om man har en vanlig enkel blåskatarr och i övrigt är frisk behövs inte alltid läkemedelsbehandling. Man avgör själv när man har så mycket besvär att man behöver läkemedel. 

Man bör alltid ta kontakt med läkare, i första hand på vårdcentralen, om man har besvär som tyder på blåskatarr och dessutom: har svårt att kissa och får feber över 38°, är gravid, är diabetiker, tidigare har haft en njurbäckeninflammation, tror sig ha en sexuellt överförd sjukdom som klamydia eller gonorré och inte blir besvärsfri inom några dagar.

Njurbäckeninflammation

Vid njurbäckeninflammation har bakterierna spritt sig till njurarna. Det är ett betydligt allvarligare tillstånd än blåskatarr. Utan behandling kan njurarna skadas och bakterierna kan sprida sig ut i blodet.
Vid njurbäckeninflammation krävs antibiotika, som stannar kvar i själva njuren och inte följer med urinen direkt till blåsan.
Om man tror att man har fått njurbäckeninflammation bör man genast kontakta läkare, i första hand på närmaste vårdcentral.

Bakterier men inga besvär

Man kan ha bakterier i urinen utan att ha några besvär. Det kallas ABU, asymtomatisk bakteriuri. Det betraktas inte som en sjukdom. och försvinner oftast av sig själv. Ibland kan det orsaka njurbäckeninflammation, exempelvis hos gravida kvinnor därför bör gravida kvinnor alltid vara extra uppmärksamma.

Eftersom ABU inte är en sjukdom behövs ingen behandling. Det finns inte någon anledning att ta prov för att se om det finns bakterier i urinen om man inte har några besvär från urinvägarna. Undantag är om man är gravid, om man ska opereras i urinvägarna eller har någon allvarlig sjukdom som nedsätter motståndskraften.

Kontroll efter behandling krävs ibland

Gravida kvinnor samt de som haft njurbäckeninflammation ska som regel lämna ett urinprov för kontroll. Ibland krävs också ett läkarbesök. För övriga gäller: känner man sig bra, är man det också.

Tips för att undvika upprepade blåskatarrer

  • En del kvinnor drabbas periodvis av upprepade urinvägsinfektioner, varför vet läkarna inte alltid. Om man haft blåskatarr oftare än tre gånger per år, eller fler än två gånger det senaste halvåret, bör man kontakta läkare för att diskutera förebyggande behandling.

  • Några exempel på behandling kan vara följande: Yngre kvinnor som får blåskatarr efter samlag kan bli hjälpta av att ta en antibiotikatablett efter samlag. Effekten av tabletten sitter i det närmaste dygnet.

  • Eftersom risken för en infektion ökar om urin står kvar länge i blåsan är det bra att se till att tömma blåsan regelbundet och fullständigt. Den som har svårt att tömma blåsan helt kan pröva att gå runt några steg efter att ha kissat, och sedan försöka tömma blåsan på nytt.

  • Om man ofta får återkommande infektioner och andra förebyggande råd inte hjälper kan man behöva långtidsbehandling i tre till sex månader med en låg antibiotikados. Man tar då regelbundet en tablett till natten.

  • Surgörande medel, Hiprex, kan prövas. 
Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl