Hjärtklappning


                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.se


Hjärtklappning kan definieras som snabb och ibland oregelbunden hjärtrytm som kan uppträda även när man vilar. Hjärtklappning är vanligt och oftast fullständigt normalt under graviditeten och beror på den ökade belastning som hjärtat och cirulationssystemet utsätts för.
Ännu vanligare är den hos kvinnor som har blodbrist, är undernärda eller har dålig kondition.
Det finns ingen specifik behandlingsmetod mot hjärtklappning. Du kan minska eller förebygga den genom att äta en bra och varierad kost, genom att förbättra din kondition och genom att utöva yoga och meditation.
Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl