Faderskapsintyg

 
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.se


 
Vad är ett faderskapsintyg?

 

Om mamman och pappan ej är gifta kan det vara bra att skriva under ett faderskapsintyg. Om mamman och pappan är gifta fastställs faderskapet automatiskt.

Ett fadeskapsintyg är, precis som det låter, ett intyg på att den blivande pappan är fadern. Bekräftelse av faderskap sker skriftligen och skall bevittnas av två personer. Bekräftelsen skall skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Varför är det viktigt?

Ett faderskapsintyg innebär att barnets ursprung dokumenteras. Det är först sedan detta intyg undertecknats av båda föräldrarna, och godkänts av socialnämnden, som barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn etc. kan tillvaratas.

Varför skriva under ett faderskapsintyg innan födseln?

Anledningen till varför det är bra att skriva under ett faderskapsintyg redan innan förlossningen är att pappan, om mamman skulle avlida innan faderskapsintyget är påskrivet, kommer att behöva gå till domstol för att få vårdnaden (hävda faderskap) om sitt barn. En process som ingen ska behöva gå igenom.
Avsätt därför 15 minuter och gå till Socialnämnden och skriv under pappret innan barnet är fött.

När, vart och hur arrangerar man ett faderskapsintyg?

Faderskapsintyget kan arrangeras antingen medan man väntar barnet eller efter det är fött. Antingen beställer man tid själv hos Socialnämnden/Socialförvaltningen innan barnet är fött eller så får man en automatisk kallelse efter det barnet är fött.

När någon vägrar

Skulle någon vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.

När det finns tveksamheter

Om det finns tveksamheter om vem som är fader, har mannen eller kvinnan rätt att begära en blodanalys, som bekostas av socialnämnden.

Papper om delad vårdnad

Samtidigt som man skriver under ett faderskapsintyg brukar man även skriva under ett papper om delad vårdnad. Detta är frivilligt men väljer man att inte skriva under förblir mamman ensam vårdnadshavare.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl