Havandeskapsförgiftning

Vad är havandeskapsförgiftning?
Symptom
Behandling
Förebyggande behandling

                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.se


Vad är havandeskapsförgiftning?

 

Havadeskapsförgiftning, eller som det också kallas, preeklampsi, är ett tillstånd som kan drabba gravida kvinnor. Tillståndet karakteriseras av högt blodtryck och äggvita i urinen. Det är därför som blodtrycket och urinen kontrolleras på mödravården ett flertal gånger under graviditetens lopp.
Varför får man havandeskapsförgiftning?
Man vet inte orsaken till att cirka var 10:e gravida kvinna utvecklar havandeskapsförgiftning, men det är endast 1 procent som får en svårare form av havandeskapsförgiftning. Några sjukdomar och tillstånd ökar risken för havandeskapsförgiftning, såsom diabetes, för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, fetma eller kronisk njursjukdom. Risken ökar också om man har haft havandeskapsförgiftning tidigare eller om man väntar två eller fler barn. Havandeskapsförgiftning kommer först efter 6:e graviditetsmånaden och särskilt mot slutet av graviditeten.

Symptom

Typiska symptom vid havandeskapsförgiftningar är högt blodtryck, äggvita i urinen, svullna händer och fötter, en snabb viktökning och kanske också svullet ansikte. Äggvita i urinen är ett tecken på att njurarna är påverkade. Nästan alla gravida får svullna händer och fötter mot slutet av sin graviditet, men man ska ta det som ett varningstecken om svullnaden inte går ner efter en natts sömn.

Symptom som huvudvärk, tryck bakom ögonen, synrubbningar och allmän sjukdomskänsla samt smärta i övre delen av buken är tecken på den svåraste formen av havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning kan i värsta fall utvecklas till en så kallad eklampsi, vilket leder till kramper som kan vara livshotande för både barnet och modern. Detta tillstånd är mycket sällsynt, mycket tack vare den effektiva kontrollen av gravida kvinnor här i Sverige.

Var noga med att känna av din kropps tecken och berätta alltid för din barnmorska om du känner att något är fel.

Symptomen försvinner efter förlossningen och det tar högst två veckor innan blodtrycket och urinen har normaliserats.

Behandling

Hur havandeskapsförgiftningen utvecklas kan påverkas av en effektiv behandling från början. Här spelar den gravida också en mycket viktig roll. Havandeskapsförgiftningen behandlas nämligen först och främst med avlastning, det vill säga att kvinnan skall ta det mycket lugnt.

Havandeskapsförgiftningen är därför en av de största orsakerna till att kvinnor blir sjukskrivna under sin graviditet. Om den gravida inte får det tillräckligt lugnt därhemma, eller om hon inte mår bättre hemma, kan det vara nödvändigt att lägga in henne på sjukhus. Det gäller då att mor och barn övervakas noga. Havandeskapsförgiftning kan nämligen i svåra fall påverka moderkakans funktion och därmed minska näringen till fostret. Det gör att fostret inte växer tillräckligt.

Ibland används blodtryckssänkande medel. Men om den gravida gradvis blir sämre, och kanske även fostret visar tecken på att vara påverkat, är den enda lösningen att sätta igång förlossningen eller göra ett kejsarsnitt. Det kan resultera i att barnet föds för tidigt.

Förebyggande behandling

En fortlöpande kontroll av alla gravidas blodtryck och urin med hänsyn till äggvita är mycket viktigt när det gäller att upptäcka havandeskapsförgiftning. Därför skall resultatet alltid journalföras. Om det då finns tecken på att kvinnan håller på att utveckla havandeskapsförgiftning är det mycket viktigt att förändringar av blodtryck och innehåll i urinen följs noga för att se om behandlingen, som i första hand består av avlastning, hjälper.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl