Toxoplasmos

 
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.seVad är toxoplasmos?

 

Toxoplasmos beror på smitta med en parasit, toxoplasma gondii. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar och ger ofta inga symptom eller bara lätta symptom som feber. Då behövs ingen behandling. Om en gravid kvinna smittas kan sjukdomen överföras till fostret med allvarliga konsekvenser. Sjukdomen är också farlig för människor med immunbristsjukdomar.

Hur får man toxoplasmos?

Toxoplasmos får man genom att smittas med parasiten toxoplasma gondii. Denna parasit har katten som huvudvärd och den förökar sig i kattens tarm. "Parasitförstadier" (oocystor) utsöndras med kattens avföring, mognar och blir smittfarliga efter cirka ett dygn. De är sedan smittsamma i flera månader. Människan och många olika djur kan smittas.
Människor kan smittas via kattavföring (till exempel från förorenade grönsaker och frukt eller kattlådor) eller från vävnadscystor i kött.

Gravida som smittas kan överföra smittan till fostret. Inkubationstiden (den tid som går från smittotillfället till sjukdomen bryter ut) är okänd.

Vilka symptom ger toxoplasmos?

Om det finns symptom så är det antingen lätt feber som enda symptom eller feber, svullna lymfkörtlar och trötthet men hos cirka 85-90 procent av de smittade förlöper sjukdomen utan några symptom.

Att tänka på

  • Gravida som inte har haft sjukdomen eller gravida som är osäkra om de har haft sjukdomen eller inte bör låta en annan person tömma och rengöra kattlådan varje dag. Därmed undviker man att parasitens förstadier, oocystorna, hinner att mogna och därmed bli smittfarliga. Gravida med katt löper inte större risk att bli smittade än gravida utan katt.

  • Handtvätt efter handkontakt med rått kött och grönsaker.

  • Handtvätt efter trädgårdsarbete.

  • Ät inte kött som inte har tillagats. Kött bör således genomstekas eller kokas. Smaka inte på rå färs.
Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl