Symfys-fundusmåttet (SF)

 
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.seVid varje besök, från och med andra hälften av graviditeten, mäter barnmorskan livmoderns storlek för att se hur barnet växt. Hon använder ett vanligt måttband och mäter avståndet mellan blygdbenet (symfysen) och livmoderns överkant (fundus). Sedan ritar hon in värdet på ett sk gravidogram så att man kan följa utvecklingen på en kurva.
Om tillväxten någorlunda bildar en kurva på gravidogrammets så är det oftast ett tecken på att graviditeten utvecklas normalt och att barnet växer som det ska. Många låser fast sig vid normal-kurvan som finns på gravidogrammet, det behöver man egentligen inte göra.
SF-måttet inget pålitligt sätt att avgöra hur stort eller litet barnet är. Det gör man bäst med ultraljud.
Ett SF-mått tycks idag mest vara till för att se att något händer överhuvudtaget och att det skapas en normalt, växande kurva.
Det finns gott om mammor som legat långt under snitt-kurvan men som ändå fått medelstora, eller väl över medelstora, barn. Likaväl som det finns mammor som legat långt över kurvan men som ändå fått medelstora, eller mindre än medelstora, barn.
Magens storlek påverkas av många olika faktorer som fysiska förutsättningar hos kvinnan, barnets fysik och placering samt om man är förstföderska eller omföderska.

 

SF-kurvan ska därför anses vara en måttstock på att något händer överhuvudtaget. Oroa dig därför inte för mycket om du ligger högt eller lågt istället för mitt på.

”...barnmorskan mätte min mage och fick fram 30. Problemet var att jag veckan innan hade legat på 32. Så hon mätte om och fick fram 33. Tyckte att det kändes lite som hon gissade men hon sa att det var svårt att veta exakt från vart hon skulle mäta och tillade att ’en cm hit eller dit kunde göra stor skillnad’.”

Tillfälliga avvikelser i kurvan/måtten är faktiskt vanliga och kan tex bero på att olika personer mäter på olika sätt. Men även samma barnmorska kan mäta fel då och då. Det är ingen exakt vetenskap eftersom man mäter från ungefärliga fysiska, för ögat osynliga, utgångspunkter.

”Min SF-kurva hade börjat plana ut. De senaste två veckornas mätning hade resulterat i samma resultat och den tredje mätningen visade att kurvan gick ner en cm. Barnmorskan skickade mig till Specialistmödravården där det konstaterades att bebisen inte fick tillräckligt med näring.”

Om barnmorskan ser att kurvan planar ut, alternativt minskar eller ökar snabbt gör man en extra kontroll, med ett sk tillväxt-ultraljud, för att se att allt står rätt till.

Ett snabbt ökande SF-mått, alternativt en väldigt hög kurva, kan tyda på för mycket fostervatten eller tvillingar. Ett minskade SF-mått, alternativt en mycket låg kurva, kan tex tyda på för lite fostervatten.
MEN, oftast beror måttet dock på många olika faktorer som fysiska förutsättningar hos kvinnan, barnets fysik och placering samt om man är förstföderska eller omföderska.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl