Vikten

 
                                                   Denna artikel kommer från www.niomanader.seVid några, eller samtliga, besök hos MVC brukar man kontrollera din vikt.
En viktökning på 10-12 kilo räknas som normal. Av praktiska skäl indelar man graviditeten i 1:a, 2:a och 3:e trimestern (tredjedelen).

 

  • 1:a trimestern är de första 12 veckorna. Då är det rimligt att gå upp 1-2 kilo.

  • 2:a trimestern är mellan vecka 12 och 28. Då är det rimligt att gå upp 300-400 gram per vecka.

  • 3:e trimestern är från 28:e till 40:e veckan. Då är det bra att gå upp mindre än 3 kilo och mer än 1 kilo per månad.

Om du går upp mer än 600 gram per vecka ska du kontakta din läkare eller barnmorska för att kontrollera att du inte börjar få vätskeansamlingar eller utvecklar diabetes.

Stor vätskeansamling kan också bero på att du äter fel mat eller rör dig för lite. Om detta inträffar ska du kontakta din läkare eller barnmorska.

Vad innehåller vikten?

  • Själva barnet väger vid födseln cirka 3 500 gram

  • Livmoderns tillväxt är cirka 900 gram

  • Moderkakan väger cirka 650 gram

  • Fostervattnet väger cirka 800 gram

  • Den ökade blodmängden utgör cirka 1 250 gram

  • Vätskeansamlingar utgör cirka 2 000 gram

  • Fettdepåer under huden utgör cirka 1 700 gram

Totalt ger detta en viktökning på 11 200 gram, vilket är en helt normal viktökning.

Min viktökning stämmer inte med ovan tabell

Man ska minnas att varje kvinna är unik och viktökningen till en stor del även bero på vilken utgångsvikt man hade. En överviktig kvinna kan öka mindre än snittet medans en underviktig kvinna öka mer än snittet.

Vissa kvinnor ökar periodvis mycket och periodvis nästan inget alls. Vissa ökar inte förrän efter vecka 20 och så vidare och så vidare...

Det är viktigt att äta rätt under graviditeten och att försöka röra på sig. Mår man bra, äter minst tre ordentliga mål per dag så brukar den viktökning man ser vara helt normal.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl