Bekräftelse på graviditet

Vid misstankar om graviditet bör man se till att få graviditeten bekräftad så fort som möjligt.
Bekräftelse av graviditeten kan ske vid hjälp av en graviditetstest, som antingen kan företas hemma eller hos läkaren.

Undersökning vid hemmatest

De flesta kvinnor väljer att genomföra graviditetstestet hemma, där man inte behöver att vara nervös och där man är säker på att "nyheten" kan hållas hemlig.

De graviditetstester, som man kan köpa nuförtiden, är säkra och lätta att använda. Då det dessutom är de samma former för tester, som läkaren använder, är det ingenting till hinder för att man själv utför graviditetstesten därhemma, men såvida testen är positiv, bör man strax kontakta sin läkare.

Undersökning hos läkaren

Ifall du har misstankar om, att du är gravid, kan du gå till läkaren och få utfört en graviditetstest. Läkaren kommer, som grundlag för undersökningen, be dig om att ta med ett urinprov.
Såvida graviditetstesten är positiv, kommer läkaren att genomföra en gynekologisk undersökning. Läkaren kommer här att närmare undersöka de fysiska tecken på graviditet. Läkaren kommer dock först att kunna ge ett helt säkert svar på bakgrund av en gynekologisk undersökning, när graviditetssymptomen är tydligare, dvs. omkring fyra veckor efter befruktningen.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl