Sex under graviditet

Några kvinnor - även män - kan känna, att de förlorar lusten till sex i början av graviditeten. Det kan för kvinnan bero på trötthet och kanske också illamående, men orsaken är lika ofta en rädsla för, att samlaget kan skada barnet eller leda till abort (man aborterar inte av att ha samlag).

Några par upplever motsatt, att sexlusten ökar på grund av en gemensam glädje över det kommande barnet eller pga sexuallivet i denna period är fullständig åtskiljd från övervägningar om graviditetsrisker.

Sexuallivet är under alla omständigheter ett av de områden, där det kan uppstå oväntade problem.

Varierande sexlust

Många kvinnor blir faktisk lättare uppeggade under graviditeten och kommer in i en ny, mera uppmärksam och mottaglig fas, som fortsätter efter att barnet är fött. Den förstärkta sexualiteten beror principiellt på de höga koncentrationer av kvinnliga hormoner och könshormoner, som cirkulerar runt i kroppen under graviditeten. Dessa framkallar en rad betydliga ändringar i kvinnans bröst och könsorgan och gör dem mera känsliga och mottagliga. Som en generell utgångspunkt kan kvinnans sexualitet under graviditeten delas upp i 3 faser: 1. fas: Under de första 12 veckor är det oftast en nedsatt lust till sexualitet pga rädsla för abort. Hormonella och fysiologiska faktorer resulterar i trötthets- och stämningssvängningar. 2. fas: 13-28 vecka ökas lusten betydligt hos vissa. Kvinnor kommer att ha lättare för att få orgasm, pga att det är mera blod i könsorganen. 3. fas: 29-40 vecka är kvinnor mindre intresserade av sex, vilket ofta beror på fysisk obehag.

Det ofödda barnet tar ingen skada

Under samlag är det varken risk för infektion eller för att skada barnet. Ifall graviditeten har ett normalt förlopp, är det inte heller någon risk för att föda för tidigt.

Barnet ligger väl skyddad i livmodern och det tar på så sätt inte skada av, att det kommer sammandragningar i livmodern efter en orgasm. Sammandragningarna brukar att avta efter 10 - 15 minuter.

Vissa kvinnor har lite blödning tidigt under graviditeten, men det betyder inte, att sex är "förbjuden" resten av graviditeten. Vid blödningar under graviditeten bör man dock söka läkare med avseende på en undersökning av, om orsaken kan hittas. Oftast kommer en sådan undersökning leda till, att man får att veta, att man utan risker kan fortsätta med att ha samlag.

Enskilda graviditeter har inte ett helt normalt förlopp och kräver speciella råd och anvisningar om, hur man ska förhålla sig i den konkreta situationen. Tala med barnmorska eller läkare om det.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl