Barnlöshet - fruktbarhet / fertilitet

Ofruktbarhet hos mannen
Ofruktbarhet hos kvinnan
När är kvinnan mest fruktbar?

Hur lätt ett par har att bli gravida och få ett barn tillsammans varierar mycket mellan olika par. Några måste vänta i flera år innan den "lyckliga händelsen" inträffar och för några sker det tyvärr aldrig.

När ett par har försökt att bli gravida ett år utan resultat kan de räknas till kategorin "ofrivilligt barnlösa" och bli erbjudna behandling genom den offentliga sjukvården.

Möjligheten att få barn tillsammans beror bland annat på om mannen och kvinnan är "fruktbara". Fruktbarhetsbegreppet är tätt knutet till begreppet "barnlöshet", som tyvärr fler och fler par upplever.

Barnlöshet är emellertid mer komplicerat än så. Ett par kan utan besvär ha fått ett barn tillsammans tidigare, men får sedan plötsligt problem. Dessa par lider av "sekundär ofruktbarhet". Andra par har kanske var för sig fått barn med tidigare partner/äkta make, man kan inte få ett barn tillsammans. Detta tillstånd kallas begränsad fruktbarhet , parets gemensamma fruktbarhet är summan av de två parternas fruktbarhet.

Nu för tiden finns många metoder för att hjälpa par som lider av "barnlöshet". För par som upplever svårigheter med att bli gravida, kommer det dock under alla omständigheter att vara stora känslomässiga förändringar - detta gäller för såväl mannen som kvinnan.

Ofruktbarhet hos mannen

Generellt sett har mäns spermiekvalitet avtagit under de senaste 50 åren. Det är ingen som med säkerhet vet varför.

Ofruktbarhet hos mannen kan bero på flera orsaker. Spermier är mycket sårbara celler, de utvecklas under en sjuveckorsperiod och de kan bli utsatta för yttre påverkningar när som helst under utvecklingen vilket då kan orsaka ofruktbarhet.

En av orsakerna till mannens ofruktbarhet kan vara att det produceras för få spermier. För få spermier betyder inte alltid bristande fruktbarhet, men det låga antalet spermier hänger ofta samman med att de flesta av dem är defekta eller saknar rörlighet (abnormiteter).

För få spermier och abnormiteter hos spermierna kan bero på hormonella problem, anatomiska problem och/eller immunologiska problem. Alla kroppens hormoner verkar i ett samspel, vilket gör, att de flesta av kroppens hormoner kan vara orsaken till, att det produceras för få spermier. Det är på så sätt inte endast de manliga könshormonerna, som är avgörande för spermieproduktionen, utan även t.ex. bukspottskörtelns hormoner har inflytande.

De anatomiska problemen kan t.ex. vara åderbrock eller en testikel som från födseln inte finns i pungen utan först faller (eller hämtas kirurgisk) ned senare i livet. Ett annat problem kan vara att mannen tömmer ut säden i sin egen urinblåsa istället för i kvinnans vagina (retrograd ejakulation).

Immunologiska problem uppstår då mannen själv bildar antikroppar som dödar spermierna. 

Miljömässiga faktorer

Rökning, alkohol och stress m.m. kan påverka spermiernas kvalitet och mängd. Producerar en man i vanliga fall endast säd i liten mängd, kommer antalet spermier att ytterligare bli reducerat om han dricker eller röker mycket eller om han är påverkad av stress.

Värme kan vara ett problem för spermierna eftersom spermier trivs bäst vid en temperatur på 35 grader. Åtsittande byxor, frekventa bastubesök eller hög feber kan därför vara bidragande orsaker till en mans fruktbarhetsproblem.

Dessutom tycks koffein kunna orsaka defekter i spermierna och män bör därför inte dricka för mycket kaffe, Cola eller andra koffeinhaltiga drycker om paret försöker att bli gravida.

Hasch, kokain och andra liknande ämnen minskar antalet spermier och deras rörlighet mycket drastiskt, intag av sådana ämnen kommer dessutom att öka andelen av defekta spermier betydligt.

Undersökning av mannens fruktbarhet

Det finns en rad sätt att undersöka en mans fruktbarhet. Spermiernas förmåga att befrukta ett ägg kan t.ex. undersökas vid ett så kallat "spermiepenetrationstest", där spermierna och sekretet från kvinnans livmoderhals undersöks under ett mikroskop för att se hur de reagerar tillsammans.

Man kan också köpa ett spermiekvalitetstest med vilket man själv kan testa sin spermiekvalitet hemma. Dessa tester mäter antalet spermier och kan därmed indikera om en man är fruktbar eller ofruktbar. De kan dock inte analysera den enskilda spermiens mobilitet och eventuella defekter.

Ofruktbarhet hos kvinnan

Ofruktbarhet hos kvinnan kan bero på många olika faktorer, bland annat hormonella faktorer.

Utebliven ägglossning

Utebliven ägglossning är den vanligaste orsaken till att kvinnan inte blir gravid. Den uteblivna ägglossningen beror vanligtvis på hormonproblem men orsaken kan också vara en defekt i äggstockarna eller att det inte finns några ägg alls - vilket dock förekommer ytterst sällan.

Under den normala menstruationscykeln ser hormoner till att äggcellerna växer och utvecklar sig. Hos många ofruktbara kvinnor kan det emellertid vara för mycket eller för lite av dessa hormoner, vilket kan medföra att äggen antingen inte friges eller inte mognar tillräckligt för att kunna befruktas.

Äggledarna

Befruktningen av ägget sker i äggledarna där ägget ska passera vidare ned i livmodern.

Äggledarna är tunna rör och passagen igenom kan lätt förstoppas t.ex. i samband med infektion eller tillståndet "endometrios", där livmoderslemhinnan växer ut i bäckenet.

Om äggledarna är blockerade kan ägget inte passera till livmodern vilket antingen kommer att resultera i att det befruktade ägget dör eller i en graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap). Graviditet utanför livmodern kan vara livshotande för såväl mamma som foster.

Livmodern

Livmodern är den "grotta" som det befruktade ägget sätter sig fast i och där moderkakan senare utvecklas. Här bildas och lever fostret.

Hos vissa kvinnor finns det anatomiska förhållanden som gör att ägget inte kan fästa och därför är graviditeten inte möjlig.

Några få kvinnor är födda utan livmoder.

Livmoderhalsen

För att man sak kunna bli gravid ska spermierna kunna passera livmoderhalsen för att kunna befrukta ägget.

I livmoderhalsen finns det ett segt slem som normalt skyddar mot infektion. Hos några kvinnor kan detta slem emellertid bli så segt att spermierna inte kan passera.

Undersökning av kvinnans fruktbarhet

När man ska undersöka en kvinnas fruktbarhet tar man först reda på om hon har ägglossning. Om så är fallet går man vidare med andra undersökningar.

En del läkare ger instruktioner om hur man kan föra en temperaturkurva över en 3-månaders period. Genom det kommer man att kunna se om kroppstemperaturen stiger kring ägglossningen och sedan är förhöjd resten av månaden. Om det är så, så tyder det på att man har regelbunden ägglossning. (läs närmare i artikeln "Temperaturmetoden").

Ägglossning sker till följd av en kraftig ökning av din kropps produktion av LH (Luteinizing Hormone). LH utskiljs i urinen och därför kan kvinnan ta reda på när hon har störst chanser för att bli gravid genom att mäta ökningen av LH-hormon i urinen. Det är denna princip som utnyttjas vid användning av ägglossningstester. Ägglossningstester är en mer säker metod än temperaturmetoden om man vill veta när man har ägglossning, men de två metoderna kan med fördel kombineras.

Ägglossning kan dessutom kontrolleras genom ett progesteron-blodprov. Innehållet av progesteron i blodet kan indikera om en ägglossning har ägt rum.

Utöver att man undersöker ägglossning/hormoner, undersöks kvinnans fruktbarhet genom en närmare analys av äggledarna. Äggledarna är som nämnts ovan tunna "rör" och de kan mycket lätt bli skadade. Nästan 50 procent av de kvinnor som undersöks för barnlöshet visar sig att ha problem med äggledarna.

Miljömässiga faktorer

Det finns flera miljömässiga faktorer som kan inverka på kvinnans fruktbarhet bland annat övervikt/undervikt, koffein (som det ofta är stora mängder av i bantningspiller), tobaksrökning och alkohol.

Dessutom spelar kvinnans ålder en betydlig roll. Kvinnor är mest fruktbara när de är mellan 15-25 år. Därefter faller fruktbarheten stadigt tills mitt i trettioårsåldern, den sjunker därefter betydligt för att senare helt försvinna.

När är kvinnan mest fruktbar?

Nedanstående tabell visar i vilken period av cykeln, som kvinnan är mest fruktbar. Procentvis chans/risk för att uppnå en graviditet i en 28 dagars cykel. Dag 12, 13, 14 och 15 är de mest fruktbara dagarna i kvinnans cykel.

Dag i cykeln

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

 % chans / risk

0

0

0

0

0

0

0,1

0,7

2,5

5,5

10,5

14,6

16,9

17,3

Dag i cykeln

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 % chans / risk

14,3

9,1

4,9

1,9

0,5

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl